Responsabil SSM

Candidat Ideal:

– Certificat de absolvire curs SSM;
– Reprezintă avantaj alte cursuri în domeniu (mediu, substanțe periculoase, deșeuri, etc);
– Experienta în domeniu;
– Cunoștințe bune de MS Office;
– Abilități de organizare/planificare;
– Abilități foarte bune de comunicare și lucru în echipă;
– Disponibilitate de deplasare între punctele de lucru (doar pe teritoriul României);
– Permis de conducere categoria B.

Responsabilități:

– Verificarea documentației de SSM de la punctele de lucru existente, în baza recomandărilor și instruirii primite de la serviciul extern de SSM;
– Colaborarea cu punctele de lucru și serviciile externe de SSM din fiecare locație, în vederea
coordonării măsurilor de prevenire și protecție în fiecare locație;
– Evidența echipamentelor de muncă și urmărirea verificărilor periodice ale acestora;
– Verificarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul SSM, stabilite prin fișa postului;
– Întocmire raportări, situații centralizatoare privind cantitățile de deșeuri gestionate pe tip de material și cod de deseu;
– Întocmire anexe pentru aprobarea transporturilor de deșeuri periculoase;
– Centralizare rapoarte primite de la punctele de lucru privind ambalajele puse pe piață;
– Întocmire Registru de evidență export deșeuri.

Beneficii:

– Pachet salarial atractiv (salariu, tichete de masă, asigurare de sănătate);
– Formare profesională;
– Posibilitatea de a lucra într-o echipă dinamică și stabilă;

Despre Companie:

Clientul nostru deține o experiență de peste 20 de ani în administrarea sistemelor de manipulare a deșeurilor.

Aplică pentru acest job:

Contactează-ne telefonic: 0756 012 381
Trimite CV-ul la adresa: ionela.demian@corporactive.ro

CorporActive Consulting pune la dispoziția clienților cât și a candidaților o bază mare de soluții pentru dezvoltare profesională și personală.