DPO – Data Protection Officer

Projects

Cursul de specializare de 180 de ore, acreditat ANC de responsabil cu protecția datelor pregătit de Corporactive împreună cu Tudor Galoș Consulting este un curs diferit bazat pe PBL – problem-based learning. Astfel, pe parcursul modulelor training-ului cursanții se vor lovi de probleme reale de protecție a datelor cu caracter personal întâlnite atât în România cât și în străinătate. Aceștia vor trebui să lucreze în echipe pentru a rezolva diversele situații, aplicând cunoștințele livrate la curs și analizând problemele din toate unghiurile posibile pentru a identifica soluțiile corecte.

În cadrul acestui training cursanții vor avea șansa să învețe despre importanța protecției datelor cu caracter personal, despre drepturile și obligațiile organizațiilor și ale oamenilor, despre modul în care o organizație trebuie să monitorizeze conformitatea cu legile privind protecția datelor cu caracter personal, ce trebuie și ce nu trebuie să facă un responsabil cu protecția datelor, modul în care acesta parteneriază cu autoritățile de supraveghere precum și cum trebuie să gestioneze riscurile inclusiv riscurile de securitate tehnică.

Tudor Galoș are o experiență de 16 ani în business, iar de peste un an conduce propriul său cabinet de consultanță de business, coordonând proiecte de aliniere la cerințele GDPR la peste 40 de clienți din diverse domenii: retail, e-tail, servicii business, sănătate, marketing, construcții, asigurări, financiar etc.

Cursul are următoarea structură:

Partea I: Drepturi și obligații

Module acoperite din planul de pregătire ANC

Modulul 1 – Noțiuni introductive;
Modulul 2 – Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal;
Modulul 3 – Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare.

Partea II: Rolul de DPO și monitorizarea conformității

Module acoperite din planul de pregătire ANC

Modulul 4 – Identificarea instrumentelor de monitorizare;
Modulul 5 – Activități aferente rolului de DPO. Elaborarea planului de lucru;
Modulul 6 – Relația cu autoritatea de supraveghere.

Condiții de înscriere

• Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență.

Durata cursului

180 ore, din care 60 teorie și 120 practică

Curs realizat în colaborare cu:

Online
24-26 Mai și 7-8 Iunie 2024

Examen offline:
București și Oradea

    Înscrie-te la Curs: Protectia datelor cu caracter personal

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.