Sistemul-de-Management-al-Sănătății-și-securității-ocupaționale

Sistemul de Management al Sănătății și securității ocupaționale

Sănătatea și securitatea în muncă reprezintă o preocupare întâlnită dintotdeauna, în special în activitățile cu risc crescut de accidente sau îmbolnăviri la locul de muncă. Bazat pe nenumărate observații și implementări ale diferitelor metode de reducere semnificativă, sau chiar eliminare ale acestora, standardul SR ISO 45001:2018 propune metode de organizare eficientă ale activităților necesare a fi îndeplinite pentru asigurarea de locuri de munca având riscuri de accidente si/sau îmbolnăviri minime. De asemenea, Managementul Sănătății și Securității Ocupaționale oferă și metodele de identificare ale potențialelor riscuri, precum și modalități de ținere sub control ale acestora.

Asigurarea unui loc de muncă având riscuri reduse la minim crește satisfacția angajaților, încrederea acestora în organizație și productivitatea implicit. Organizarea eficienta a tuturor aspectelor unei activități implică desfășurarea acesteia cursiv și fără incidente. Asigurarea sănătății și securității ocupaționale reprezintă una dintre componentele care pot avea un impact însemnat asupra  succesului sau eșecului unei activități și implicit al unei organizații. Implementarea Sistemului de Management al sănătății și Securității Ocupaționale, consolidează imaginea unei organizații responsabile și orientată spre eficiență și calitate.

In contextul unui dinamism accentuat in ceea ce privește eficientizarea și schimbarea practicilor de lucru, a metodelor, materiilor si echipamentelor folosite, standardul SR ISO 45001:2018 asigură activităților Dvs. un fundament solid și adaptabil care garantează siguranța angajaților indiferent de schimbările inerente cărora sunt supuse activitățile organizației.

    Solicită mai multe detalii

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.