Servicii ISO

Standardele ISO reprezintă primul pas către eficientizarea activităților unei firme, reducând numărul de erori și accelerând ritmul activităților în același timp. Aceste două funcții au stat la baza standardelor internaționale, în special la baza ISO 9001, dar si la baza 14001 sau 45001 ( OHSAS 18001 ) dar o dată cu revizia din 2015, Sistemele de Management implementate conform standardelor ISO se orientează mai mult și pe aspecte strategice cum ar fi managementul riscului sau previzionarea și anticiparea contextului organizațional. Desigur că, în funcție de specificul standardului, aceste caracteristici se aplică în domeniul protecției mediului – în cazul standardului ISO 14001, sau a securității muncii – în cazul ISO 45001 sau în alte domenii în funcție de standard.

Implementarea acestor standarde asigură o tranziție mai ușoară a firmelor la metode de organizare eficientă, deoarece standardele ISO sunt testate de sute de mii de organizații la nivel local, regional și mondial.

Ce firme au nevoie de implementare ISO?

Adevărul este că orice firmă poate să beneficieze de pe urma implementării unui standard ISO. Desigur, pot fi cazuri unde activitatea este foarte restrânsă, sau numărul de personal este foarte mic, unde implementarea se poate să nu fie făcută 100%. Dacă nu se dorește și certificare (care este o activitate distinctă), acest lucru este des întâlnit și practicat.

Domeniul de activitate nu este atât de important (deși există percepția că în servicii nu se potrivește implementarea ISO), deoarece modul în care se implementează aceste Sisteme de Management este foarte adaptabil, iar numărul procedurilor este proporțional cu numărul proceselor. La fel este valabil și pentru complexitatea Sistemului de Management. Astfel, aceste standarde sunt potrivite pentru organizațiile care doresc să își crească eficiența, să reducă erorile sau doar să certifice aceste realități.

S.C. CORPORACTIVE CONSULTING S.R.L. oferă servicii de consultanta in vederea implementării de Sisteme de Management conform standardelor  ISO 9001, ISO  14001, 45001, HACCP/ ISO 22000, ISO/IEC 27001, SA 8000, precum si servicii de mentenanță ale sistemelor de management certificate.  Caracteristica S.C. CORPORACTIVE CONSULTING S.R.L. o reprezintă adaptabilitatea creata pe baza unei experiențe dintre cele mai variate, atât din punct de vedere al domeniilor de activitate in care s-a activat cat si a cerințelor clienților.

Sistemul de Management al Calității

Standardul SR EN ISO 9001:2015 este standardul de bază pentru organizarea eficientă și competitivă...

Sistemul de Management de Mediu

Preocuparea continuă pentru a reduce impacturile negative asupra mediului și creșterea calității acestuia, au devenit...

Sistemul de Management al Securității Informației

Informația este de ceva vreme esența oricărei activități, iar protejarea acesteia devine, și în peisajul autohton...

Sistemul de Management al Sănătății și securității ocupaționale

Sănătatea și securitatea în muncă reprezintă o preocupare întâlnită dintotdeauna...

Sistemul de Management pentru Siguranța Alimentului

Industria alimentară, activitățile care au ca scop crearea de bunuri alimentare destinate populației...

Sistemul de Management al Responsabilității Sociale

Standardul SA 8000:2008 este un standard auditabil, bazat pe Declarația Drepturilor Omului și Convenția Drepturilor Copilului...

Menținere și îmbunătățire

A-ți atinge un scop poate fi dificil, dar a te menține este cel mai greu. Sistemele de Management implementate trebuie să dovedească menținerea și îmbunătățirea acestora de la an la an...

Instruire sau curs

Deși în aparență cei doi termeni reprezintă în esență același lucru, diferențele se refera la aplicabilitatea practică. Cele doua tipuri de asimilare a cunoștințelor nu se exclud una pe alta ci dimpotrivă, se completează, așa cum reiese din următoarele:

  • Cursurile (în domeniul Sistemelor de Management) au menirea de a furniza informații teoretice generale, despre diverse standarde internaționale, precum și exemple generale de metode de aplicare ale acestora în diferite domenii de activitate; de regulă au o perioada mai mare de desfășurare.
  • Instruirile (în domeniul Sistemelor de Management) furnizează mijloace și metode de implementare a cerințelor Sistemelor de Management adaptate organizației Dvs.; astfel, in cadrul instruirilor se pune accentul pe diverse situații reale sau posibile pentru identificarea posibilelor soluții; de regulă au o perioada mai mică de desfășurare.

În unele cazuri, în cadrul instruirilor se pot pune la dispoziție informații și chiar materiale similare celor oferite in timpul cursurilor. Cu toate acestea, scopul instruirilor este de a oferi informații practice și de a ghida o organizație, pentru eficientizarea activităților, reducerea costurilor și a timpilor morți, organizarea personalului, promovarea cu succes a unui audit, aprofundarea cunoștințelor practice, reîmprospătarea cunoștințelor existente, integrarea unui/unor angajat/i nou în echipă, etc. Caracterul practic al instruirilor face ca acestea să se desfășoare de obicei în urma efectuării unui audit intern, audit care are menirea de a evalua situația organizației și a identifica necesitatea și posibilitatea de instruire.

S.C. CORPORACTIVE CONSULTING S.R.L. vă oferă ambele tipuri de servicii, fie individual fie prin rețeaua de colaboratori cu care firma are relații. Indiferent de nevoile Dvs. de instruire sau curs, noi vă stăm la dispoziție.

Audit, nu control cu sancțiuni și amenzi

Este foarte important ca de la bun început să se facă distincția între cele doua noțiuni. Auditurile (Sistemelor de Management) vor evalua modul în care procesele organizației Dvs. respectă cerințele standardelor și, de cele mai multe ori, neconformitățile împreună cu standardele de referință vor sugera chiar soluțiile de rezolvare (acțiunile corective). În cadrul auditurilor se încearcă identificarea modului în care sunt plănuite procesele, pentru a identifica metode de organizare și plănuire mai eficiente. Auditul nu urmărește vinovații și nu împarte sancțiuni și amenzi, anumite persoane fiind vinovate numai in cazuri extreme de rea voință și eventual incapacitate de a presta anumite sarcini, însă de cele mai multe se încearcă revizuirea proceselor în sine. Atunci când exista piedici nefondate din partea angajaților, abia atunci se identifică vinovații, însă aceste situații apar după analize amănunțite.

Puteți apela la serviciile de audit ale S.C. CORPORACTIVE CONSULTING S.R.L., În momentul În care doriți să vă pregătiți pentru un audit extern, când doriți să identificați cauza/cauzele unei/unor probleme, sau zone și metode de îmbunătățire ale activităților, când doriții să evaluați gradul de pregătire al angajaților, necesitatea de instruire, nivelul de responsabilitate, etc..

Principiile de desfășurare ale unui audit sunt cele cerute de către standardul SR EN ISO 19011:2018 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management. Cu toate acestea, S.C. CORPORACTIVE CONSULTING S.R.L. vă poate oferi servicii de audit și în cazul în care nu aveți implementat un Sistem de Management, pentru simpla evaluare a organizației și identificarea posibilelor neconformități sau modalități de eficientizare ale activităților.

Nevoi, posibilități, priorități

Fiecare client este diferit. Chiar dacă există multe elemente comune între organizațiile cu domenii de activitate similare sau identice, cerințele fiecărui client sunt proprii acestuia, sunt individualizate, motiv pentru care fiecare client trebuie să fie consultat pentru a i se putea oferi serviciile cele mai apropiate de cerințele acestuia.

Timpul necesar pentru stabilirea pașilor diferă, și acesta, de la caz la caz, fiind aferent cerințelor fiecărui client.

Atunci când cerințele clientului se refera la timp și costuri inițiale reduse, pașii se pot discuta și negocia chiar și telefonic, aceștia fiind la rândul lor puțini la număr.

Cerința efectuării unor servicii complexe, respectând cerințele cele mai minuțioase specifice fiecărui serviciu în parte, necesită una sau mai multe întâlniri de evaluare și negociere cu clientul pentru a i se identifica toate nevoile, posibilități și prioritizarea acestora și pentru a se putea formula un program al acțiunilor ce vor urma, care să garanteze satisfacerea în cea mai bună măsură a tuturor cerințelor clientului în condițiile impuse de acesta.

Oricare ar fi nevoile, posibilitățile si prioritățile Dvs., S.C. CORPORACTIVE CONSULTING S.R.L. va face tot posibilul pentru a vă oferi SOLUTIA care vi se potrivește cel mai bine.

Analizare, actualizare și îmbunătățire

Documentația unei organizații are menirea de a descrie procesele, activitățile, acțiunile, etc. care se desfășoară în cadrul acesteia și să ofere instrumente pentru monitorizarea acestor procese. Datorita dinamicii oricărei activități și a mediului în care activează, procesele și pârțile componente ale acestora sunt în continuă schimbare de asemenea și implicit documentația care le descrie. Modificările sunt de regulă mai pronunțate, au impact mai mare și sunt mai multe la număr, in primii 1-2 ani de la implementarea unui/unor Sisteme de management sau de la diverse modificări in cadrul unei organizații. Ritmul și intensitatea sunt crescute până în momentul în care s-a creat un sistem cunoscut, acceptat de toată lumea, funcțional și eficient.

Revizuirea independentă a documentației, fără alte activități colaterale, intervine atunci când există schimbări clare și de sine stătătoare în cadrul unei organizații, cunoscându-se în totalitate efectele acelor schimbări.

Mai poate apărea în momentul în care diferite practici se modifica în cadrul domeniului de activitate, când apar progrese tehnologice aplicabile, esențial fiind ca impacturile acestora să fie cunoscute în totalitate.De asemenea, în cazul modificării standardului/elor de referință, documentația poate fi modificată independent, atunci când se știe clar efectele modificărilor standardului revizuit asupra organizației.

Altminteri, revizuirea documentației se află în strictă legătură cu procesul de audit sau cu oricare alt proces de evaluare, inclusiv interviuri cu angajații, fără a se atinge complexitatea unui audit. Oricare ar fi modificările cauzate de factori interni sau externi organizației, dacă efectele modificărilor nu sunt cunoscute în totalitate, documentarea acestora se impune a fi realizata numai după o evaluarea completa și amănunțită. Documentația revizuită va servi ca un set de reguli stricte care respectă particularitățile organizației și asigură funcționare eficientă a tuturor proceselor și parților componente în interdependența lor.

Serviciile ISO

Sistemul de Management al Calității

Standardul SR EN ISO 9001:2015 este standardul de bază pentru organizarea eficientă și competitivă...

Sistemul de Management de Mediu

Preocuparea continuă pentru a reduce impacturile negative asupra mediului și creșterea calității acestuia, au devenit...

Sistemul de Management al Securității Informației

Informația este de ceva vreme esența oricărei activități, iar protejarea acesteia devine, și în peisajul autohton...

Sistemul de Management al Sănătății și securității ocupaționale

Sănătatea și securitatea în muncă reprezintă o preocupare întâlnită dintotdeauna...

Sistemul de Management pentru Siguranța Alimentului

Industria alimentară, activitățile care au ca scop crearea de bunuri alimentare destinate populației...

Sistemul de Management al Responsabilității Sociale

Standardul SA 8000:2008 este un standard auditabil, bazat pe Declarația Drepturilor Omului și Convenția Drepturilor Copilului...

Menținere și îmbunătățire

A-ți atinge un scop poate fi dificil, dar a te menține este cel mai greu. Sistemele de Management implementate trebuie să dovedească menținerea și îmbunătățirea acestora de la an la an...

    Solicită mai multe detalii

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.