Sistemul-de-Management-al-Responsabilității-Sociale

Sistemul de Management al Responsabilității Sociale

Standardul SA 8000:2008 este un standard auditabil, bazat pe Declarația Drepturilor Omului și Convenția Drepturilor Copilului, realizat în colaborare cu diverse guverne, autorități și organizații de muncă. Ceea ce presupune implementarea acestui standard este în mare măsură bazat pe principii de egalitate în șanse și etică la locul de muncă.

Implementarea Sistemului de Management al Responsabilității Sociale certifica faptul că organizația respectă cele mai fundamentale drepturi ale omului și promovează aceste valori în relațiile pe care aceasta le are cu terții. Impactul dorit al acestui standard este diseminarea practicilor etice in ceea ce privește munca și angajații, la toți colaboratorii unei organizații, pentru a asigura grupuri de organizații din ce in ce mai mari și mai numeroase care să asigure necesarul minim al angajaților în acest sens. Practica a demonstrat că aceste atitudini referitoare la drepturile omului și etica în muncă, reprezintă fundația unui loc de muncă plăcut, echitabil și respectabil care conduc la responsabilitate individuală, concurență productivă și eficiență.

Activitățile de promovare ale principiilor acestui standard trebuie să fie făcute treptat, la fel ca selectarea colaboratorilor bazat pe aceste principii, iar evidențierea avantajelor poate fi făcută prin negocieri, discuții, dar mai ales prin puterea exemplului.

Asumarea angajamentului asupra cerințelor SA 8000 și/sau certificarea acestui Sistem de Management, demonstrează maturitatea unei organizației, seriozitatea acesteia și nu în ultimul rând poate fi un indicator al eficienței și al preocupărilor pentru un sistem complex de activități colaterale interdependente, care depășesc sfera domeniului de activitate al organizației respective.

    Solicită mai multe detalii

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.