Sistemul de Management de Mediu

Sistemul de Management de Mediu

Preocuparea continuă pentru a reduce impacturile negative asupra mediului și creșterea calității acestuia, au devenit, în special în contextul actual, o necesitate care trebuie avută în vedere de toate organizațiile care au, sau pot avea, impacturi semnificative asupra mediului. Existența acestei preocupări denotă responsabilitatea organizației, în primul rând în ceea ce privește protecția mediului, dar și în ceea ce privește modul de desfășurare al activităților în general.

SR EN ISO 14001:2015 a devenit sinonimul preocupării eficiente pentru protecția mediului, reprezentând o garanție că activitățile și eforturile care se depun în acest sens sunt cuprinzătoare, suficiente și îmbunătățite continuu.

Fiind vorba despre un standard ISO, eficiența și controlul proceselor reprezintă un factor esențial al conceperii acestuia, însă în cazul Sistemului de Management de Mediu, eficiența proceselor are în vedere acele procese care garantează ținerea sub control ale impacturilor asupra mediului și minimizarea acestora sau eliminarea lor în totalitate.

Implementarea acestui standard asigură totodată o metoda eficienta de respectare a cerințelor legislative interne și internaționale în ceea ce privește protecția mediului și îmbunătățirea calității acestuia.

    Solicită mai multe detalii

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.