Manager proiect (căi ferate)

Candidatul ideal:

 • Experiență de aproximativ 5 ani în coordonarea lucrărilor din sectorul căi ferate;
 • Diploma de inginer CFDP și cursuri/ calificări în domeniu;
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Disponibilitate la program de lucru prelungit (10 ore+);
 • Persoană determinată, cu inițiativă și spirit antreprenorial (cu minimă nevoie de supervizare);
 • Persoană cu putere de decizie, capabilă să acționeze pentru a-și atinge obiectivele trasate;
 • Abilități foarte bune de comunicare și managementul echipei de lucru;
 • Bun negociator, orientat către rezultate și înzestrat cu putere de muncă;
 • Disponibilitate la deplasări.

Responsabilități:

 • Coordonează şi monitorizează realizarea proiectului, asigurând calitatea lucrărilor executate şi respectarea prevederilor din contracte;
 • Întocmeşte împreună cu departamentul tehnic graficele pentru lucrările contractate aferente punctului de lucru şi le face cunoscute personalului din subordine;
 • Urmăreste respectarea termenelor stabilite în graficele de execuţie;
 • Asigură documentația necesară (certificate de calitate etc.) pentru lucrările executate, pentru efectuarea recepţiilor şi pentru întocmirea Cărţii Construcţiei;
 • Asigură necesarul forţei de muncă şi necesarul de resurse tehnico-materiale în conformitate cu termenele de executie la lucrările pe care le coordonează;
 • Întocmeşte evidenţa zilnică a cantităţilor de lucrări executate şi situaţiile de plată lunare, obtinând de la beneficiar confirmarea acestora;
 • Preîntâmpină eventualele întârzieri în respectarea termenelor finale prevăzute în contracte (ex: prin încărcarea la capacitate a formaţiilor de lucru din cadrul sectorului coordonat);
 • Participă la efectuarea recepţiei lucrărilor de la punctul de lucru/șantier;
 • Întocmeşte deviz intern, asigură realizarile în cotele estimate;
 • Asigură management de securitate și siguranță în șantier, managementul riscurilor.

Beneficii:

 • Nivel salarial atractiv;
 • Bonuri valorice electronice;
 • Cazare, abonamente medicale private;
 • Mașină de serviciu și decontarea deplasărilor;
 • Bonusuri de performanță și prime ocazionale.

Despre companie:

Clientul nostru este unul dintre cei mai importanți competitori de pe piața construcțiilor din vestul țării.

Aplică pentru acest job:

Contactează-ne telefonic: 0749 206 119
Trimite CV-ul la adresa: office@corporactive.ro

CorporActive Consulting pune la dispoziția clienților cât și a candidaților o bază mare de soluții pentru dezvoltare profesională și personală.