Economist

Candidatul ideal:

 • Studii superioare cu specializare în domeniul financiar-contabil;
 • Cunoştinţe solide de legislaţie contabilă şi fiscală;
 • Cunoştinţe avansate de operare PC (pachet Office, internet, Outlook, ERP);
 • Persoană cu aptitudini analitice, atentă la detalii şi foarte bine organizată;
 • Persoană energică, amabilă, răbdătoare, care comunică eficient şi are o gândire pozitivă;
 • Cunoştinţe de limba engleză vorbit și scris (nivel mediu);
 • Să rezoneze cu valorile firmei (le vom discuta în cadrul interviului);
 • Permis de conducere categ. B + experienţă în condus constituie un avantaj.

Responsabilități:

 • După recepţionarea actelor de la punctele de lucru face verificarea, clarificarea (la nevoie) modului în care s-au realizat operaţiunile şi apoi efectuează înregistrarea în contabilitate (pe conturi) a documentelor justificative aferente;
 • Verifică înregistrarea tuturor documentelor din Cloud-ul firmei de către punctele de lucru (aceasta fiind sarcina punctelor de lucru, însă trebuie verificat fiecare document, pentru a nu exista omisiuni);
 • Realizează calculul valoric al descărcării de gestiune (pe baza situaţiei stocurilor primite de la punctele de lucru la început de lună) – deşeu sau detergenţi;
 • Scoate extrasele de cont de la bănci şi le arhiveaza în Cloud, dacă este nevoie;
 • Se deplasează la Instituţiile Statului (ANAF, Primărie etc), la cererea superiorului;
 • Identifică lunar din facturile de vȃnzări iesirile de ambalaje de un anumit tip, le centralizează şi face descărcare de gestiune pentru utlizare internă;
 • Ȋntocmeşte zilnic situaţia soldului bancar şi a disponibilului propriu al firmei, a cursului valutar;
 • Ȋnscrie în registre operaţiunile efectuate (ordine de plată, remiteri bancare, emitere facturi, evidenţă încasări);
 • Verifică în registre încasările, provenienţa şi distribuirea acestora;
 • Verifică şi confirmă concordanţa facturilor de chirii şi utilităţi cu sumele înscrise în contractele încheiate;
 • Verifică corectitudinea facturilor primite urmărind aspectele: adresă, curs, valoare, semnătura de primire şi ştampila, delegat (dacă este cazul);
 • Ȋndosariază documentele înregistrate – lunar, cu termen de finalizare 15 a lunii următoare;
 • Centralizează intrări versus ieşiri mărfuri în shipment;
 • Participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului;
 • Participă activ la verificarea jurnalelor de TVA la final de lună şi la întocmirea declaraţiilor lunare către stat.

Beneficii:

 • Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 • Salariu negociabil în funcţie de experienţă;
 • Mediu antreprenorial dinamic, dezvoltare personală și profesională;
 • Asigurare medicală de viaţă şi de sănătate;
 • Tichete de masă / tichete de Paşte/Crăciun/1 Iunie;
 • Biroul este localizat în zona 0 a oraşului;
 • Program de lucru: Luni – Vineri, 08:00 – 16:00.

Despre companie:

Clientul nostru oferă servicii integrate de management al deșeurilor, de la organizarea fluxurilor pentru colectarea deșeurilor din producție, organizarea procesului de colectare până la identificarea soluțiilor de reciclare, tratare și valorificare în scopul de a oferi clienților cele mai bune rezultate.

Aplică pentru acest job:

Trimite CV-ul la adresa: office@corporactive.ro

CorporActive Consulting pune la dispoziția clienților cât și a candidaților o bază mare de soluții pentru dezvoltare profesională și personală.