• Anunț publicat în 8 Noiembrie 2021

Expert campanii de informare și conștientizare / Specialist în relații publice

Candidatul ideal:

 • Studii superioare de minim 3 ani;
 • Cunoştinţe de operare PC (pachet Office, Internet, Outlook);
 • Cunoștințe gestionare conturi pe platforme de socializare – ex. Facebook;
 • Abilități foarte dezvoltate de organizare și planificare;
 • Abilităţi excelente de comunicare scrisă/verbală şi relaţionare;
 • Atent/ă la detalii, abilităţi de rezolvare a problemelor (orientat/ă spre soluţii);
 • Experienta in domenii/ activitati similare (organizare evenimente si campanii) de minim 1 an
 • Permis de conducere categoria B + experienţă în condus;
 • Să rezoneze cu valorile firmei (le vom discuta în cadrul interviului).

Responsabilități:

 • Organizarea și derularea a 8 campanii de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale continue în cadrul proiectului POCU ID 136258 – Consiliere profesională și formare profesională continuă în regiunile mai puțin dezvoltate;
 • Crearea conținutului prezentărilor din cadrul evenimentelor de informare și conștientizare și a tuturor materialelor de informare și constientizare din cadrul campaniilor, la modul general.
 • Va structura informațiile explicative despre formarea profesională continuă și ce presupune aceasta, care sunt tipurile de cursuri, cum se face certificarea, precum și care este rolul acestora în susținerea dezvoltării în carieră, oportunitățile prin care grupul țintă poate beneficia de participarea la FPC în mod gratuit, în special în cadrul acestui proiect;
 • Se va asigura că sunt respectate elementele de identitate vizuală în organizarea evenimentelor și în publicarea informațiilor;
 • Va transmite invitațiile către potențialii beneficiari;
 • Va disemina informații referitoare la proiect în cadrul evenimentelor;
 • Se va asigura de corectitudinea tuturor informațiilor care vizează informarea privind formarea profesională continuă și oportunitățile generate de aceasta, acțiunile proiectului și atragerea grupului țintă, astfel încât activitatea de selecție și recrutare ulterioară să se realizeze pe baze informative corecte;
 • Pregătirea prezentărilor și a agendei de lucru înainte de a organiza efectiv evenimentele de informare și conștientizare;
 • Va urmări desfășurarea contractului cu operatorul economic externalizat responsabil de organizarea logistică a evenimentului (partea de închiriere a săli și asigurarea cateringului pentru participanți);
 • Va publica, pe site-ul Solicitantului și pe pagina de Facebook, informațiile prezentate în cadrul evenimentelor și a metodologiei de recrutare și selecție grup țintă;
 • Participă la întâlnirile organizate în cadrul proiectului, atunci când este convocat;
 • Întocmeşte rapoarte proprii de activitate şi fişe individuale de pontaj în formatul prevăzut de programul de finanțare, la finalul fiecărei luni de activitate, însoțite de livrabile;
 • Efectuează şi alte sarcini şi activităţi în vederea implementării în condiţii optime a proiectului.

Beneficii:

 • Contract de muncă pe perioadă determinată; timp parțial;
 • Mediu dinamic, dezvoltare personală și profesională;
 • Biroul este localizat în zona 0 a oraşului;
 • Colegi simpatici care oferă suport şi asigură permanent buna dispoziţie;

Despre companie:

Poziția este în cadrul companiei Corporactive Consulting SRL, pe durată determinată, pe parcursul derulării activității de organizare a 8 campanii de informare și conștientizare privind importanța participării la programe de formare profesională în cadrul proiectului, sub supervizarea Managerului de proiect.

Aplică pentru acest job:

Trimite CV-ul la adresa: office@corporactive.ro

CorporActive Consulting pune la dispoziția clienților cât și a candidaților o bază mare de soluții pentru dezvoltare profesională și personală.