Director Financiar

Director Financiar

Candidatul ideal:

 • Absolvent de studii superioare economice, de preferat finanțe sau contabilitate;
 • Experiență de minim 2 ani într-o poziție similară;
 • Foarte bune cunoștințe de operare PC (MS Office și a unor programe de contabilitate);
 • Foarte bune abilități de organizare, conducere, comunicare și relaționare;
 • Cunoștințele de limba engleză – constituie avantaj;
 • Persoană dinamică, responsabilă, cu gândire analitică și sintetică, rezistentă la stres, onestă și cu simț al confidențialității.

Responsabilități:

 • Conduce și răspunde de activitatea Departamentului Financiar-Contabil în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Planifică şi coordonează activităţile departamentului astfel încât resursele sale să fie eficient utilizate, iar termenele, procedurile şi standardele prestabilite să fie respectate.
 • Analizează permanent impactul modificărilor legislative şi normative, astfel încât să fie diminuate efectele negative şi maximizate cele pozitive.
 • Organizează şi coordonează activităţile Departamentului Financiar în vederea prezentării fidele a situaţiei financiare, a performanţei financiare şi a fluxurilor de numerar ale companiei.
 • Întocmeşte si urmăreşte cash-flow-ul zilnic.
 • Stabileşte priorităţi pentru plăţi şi eşalonează plăţile în timp.
 • Urmăreşte efectuarea plăţilor şi rezolvă eventualele situaţii conflictuale.
 • Utilizează la maximum resursele financiare disponibile pentru a face faţă schimbărilor cu care se confruntă compania.
 • Menține relația cu banca și auditul extern al companiei.
 • Asigură implementarea procedurilor şi standardelor privind rapoartele financiare, pentru ca toate tranzacţiile financiare ale companiei să fie precis şi la timp înregistrate.
 • Analizează şi recomandă îmbunătăţiri ale sistemelor financiare, politicilor şi procedurilor firmei, care să contribuie la creşterea profitabilităţii.
 • Analizează situaţia financiar-contabilă pentru prezentarea fidelă a poziţiei financiare şi a performanţelor firmei.
 • Întocmeşte situaţii financiare bugetate complete – P&L, BS și CF.
 • Analizează raţionalitatea cheltuielilor în corelare cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi solicită explicaţii privind deviaţiile.
 • Întocmeşte rapoarte pentru management, pentru Consiliul de Administrație și orice alte rapoarte sunt solicitate de membri CA.
 • Asigură elaborarea de studii şi analize cu privire la profitabilitatea activităţilor, eficienţa utilizării capitalului de lucru, evoluţia acumulărilor băneşti, a structurii cheltuielilor materiale şi a altor indicatori financiari.
 • Asigură respectarea riguroasă a prevederilor legale privind activităţile din domeniul propriu de activitate şi ia toate măsurile legale pentru respectarea lor.
 • Întocmeşte rapoarte trimestriale către BVB și ASF în limba romană și engleză.
 • Participă și răspunde împreună cu celelalte structuri organizatorice la inventarierea elementelor patrimoniale;
 • Furnizează informații financiare clare și fiabile, ajuntând la luarea deciziilor în companie.

Aplică pentru acest job:

Contactează-ne telefonic: 0749 206 119
Trimite CV-ul la adresa: office@corporactive.ro

CorporActive Consulting pune la dispoziția clienților cât și a candidaților o bază mare de soluții pentru dezvoltare profesională și personală.