Process Performance through Lean & Six Sigma

Projects

Toate afacerile de succes au două lucruri în comun: orientare către client și procese performante. Există o diferență între satisfacerea nevoilor clienților și încântarea clienților. La fel cum există o diferență între procese eficiente și procese performante bazate pe îmbunătățire continuă. Orice proces se rezumă la o formulă simplă: F(x)=Y, unde “x” sunt intrările în proces, “Y” ieșirile care ajung la client, procesul în sine fiind o funcție prin care intrările sunt prelucrate pentru a da naștere la ieșiri. Prin instrumente precum Six Sigma și Lean organizațiile performante își îmbunătățesc continuu procesele prin reducerea variației și eliminarea pierderilor. Astfel își încântă clienții prin rezultate mereu mai bune în ceea ce privește produsele și serviciile livrate. Metodologia utilizată este la nivelul unui certificat Green Belt Core și se bazează pe conceptul DMAIC a îmbunătățirii proceselor. Durata cursului poate fi între 2 și 5 zile în funcție de numărul de instrumente învățate și aplicarea unei simulări generice (Dot Game) pentru a exersa instrumentele și demonstra aplicabilitatea lor.

Cui se adresează acest curs?

• Factorilor de decizie dintr-o organizație (top management, middle management și supervizorilor de linie și de procese);
• Inginerilor de producție, Inginerilor de proces și Inginerilor de calitate;
• Conducătorilor funcțiilor suport (Resurse Umane, IT, Aprovizionare, Customer Service, Financiar, Sănătate și Siguranță în Muncă, Mentenanță, Inginerie)

Competențe profesionale dobândite:

• La finalul acestui curs participanții vor :
• Identifica și conduce proiecte de îmbunătățire ale diferitelor procese din cadrul organizației (producție, inginerie, calitate, cercetare și dezvoltare, customer service, finanțe și contabilitate, resurse umane);
• Crea o cultură de îmbunătățire continuă bazată pe stabilizarea beneficiilor obținute și creșterea profitabilității eliminând gradual pierderile din procese;
• Lua decizii complicate într-un timp scurt bazat pe date și fapte.

De ce să urmezi acest curs?

• Vei învăța o metodologie completă care aplicată în viața de zi cu zi
a companiei crează o cultură de îmbunătățire continuă;
• Veți lua decizii bazate pe fapte și date, în loc de instinct, reducând astfel riscurile legate de consecințele unor procese slab performante;
• Creșterea valorii adăugate prin care îți poți încânta clienții;
• Vei învăța cum să stabilizezi și cum să îmbunătățesti procesele prin reducerea variației și creșterea vitezei de execuție;
• Aplicând instrumentele constant vei îmbunătăți semnificativ performanța organizației în materie de calitate, livrabilitate, productivitate, costuri de procesare care duc în final la o profitabilitate crescută.

• Modelul DMAIC conține urmatoarele instrumente:
• Define: Problem Statement, Project Charter, T-MAP (Thought Process
Map)
• Measure: SIPOC (Supplier-Input-Process-Output-Customer
Analysis), Process Mapping, Value Added / Non-value Added Process Efficiency;
• Analyze: Data Analysis (Basic Statistics), MSA (Measurement System Analysis), C&E Matrix (Cause & Effect), Value Stream Mapping, 7 Wastes
(DOTWIMP), Batch vs. Flow, Takt Time, Activity of X (Activity Analysis),
Time Value Map;
• Improve: FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), RCA (Root Cause
Analysis), 5S, Visual Management, Poka Yoke (Mistake Proofing);
• Control: Standardized Work, Control Plans, Control Charts.

    Înscrie-te la Curs: Process Performance through Lean& Six Sigma

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.