Competenţe informatice

Projects

Cursul de Competenţe informatice este un curs practic de inițiere și orientare în domeniul utilizării calculatorului şi a sistemelor de operare. Cursul cuprinde principalele aplicaţii pe computer, cum ar fi editor computerizat, planșe cu grile, baze de date, stocarea și managementul informației, precum și o înțelegere a oportunităților și a riscurilor potențiale ale Internetului și ale comunicării prin mijloace electronice (e-mail, instrumente de rețele) necesare la locul de muncă, în timpul liber, la schimbul de informații și rețele de colaborare, învățare și cercetare.

Cui se adresează acest curs?

• Cursul este recomandat persoanelor care doresc să-și dezvolte competențele de utilizare a computerului pentru eficientizarea activității profesionale și a comunicării, la locul de muncă, acasă sau la școală.

Competențe profesionale dobândite:

• Cunoașterea conceptelor de bază cu privire la structura și funcționarea unui PC;
• Utilizarea funcțiilor de bază ale unui sistem de operare (Microsoft Windows);
• Utilizarea unei aplicații de procesare texte (Microsoft Office Word);
• Folosirea foilor de calcul tabelar (Microsoft Office Excel);
• Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet și E-mail).

Curricula cursului

• Sistemul de operare Windows – căutarea și organizarea informației, tipărirea și scanarea documentelor, configurarea control panel și a ecranului desktop, instalarea și dezinstalarea programelor;
• Microsoft Word – operații de bază în documente;
• Microsoft Excel – operații elementare și concepte de bază, gestionarea datelor din foile de calcul, formatarea, copierea informațiilor, formule și funcții, diagrame, prelucrări de tip baze de date.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de inițiere cu durata de 60 ore – 20 ore teorie și 40 ore practică.

Condiții de înscriere

8 clase absolvite.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diplomă de studii;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Competențe informatice

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.