Informații furnizate în conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul nr. Regulamentul (UE) 2016/679

Stimate Client / Furnizor, în conformitate cu dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „Regulament”), intenționăm să furnizăm informațiile necesare privind scopul și metodele de stocare si prelucrare a datelor comune și specifice, pe care ar trebui să ni le comunicați în vederea asigurării bunei administrări a relației contractuale dintre noi. Vă informăm că utilizarea datelor cu caracter personal se va baza pe principii de corectitudine, legalitate și transparență, protejând confidențialitatea și drepturile dvs.

Vă informăm că, pentru stabilirea și executarea relațiilor contractuale în curs de desfășurare, societatea noastră va deține datele dvs. comune obținute fie direct, verbal, fie prin intermediul unor terțe părți, calificate drept personale potrivit Regulamentului.

Conform Regulamentului, următoarele date comune cu titlu exemplificativ, date personale și de identificare precum: numele, data nașterii, domiciliul, codul fiscal, coordonate bancare, compania căreia îi aparțin.

Nu suntem în posesia datelor care pot fi calificate ca fiind specifice (articolul 9 din regulament) sau de natură juridică (articolul 10 din regulament).

1. Detalii privind prelucrarea Datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate folosind următoarele servicii: Formular de contact și formularul de înscriere la cursuri. Completând formularul de contact cu datele personale, utilizatorul consimte la utilizarea lor pentru a răspunde cererilor de informații, cereri de oferte de servicii sau orice alt tip de cerere indicată de antetul de formular.

Datele personale colectate sunt: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail. Serviciile conținute în această secțiune permit Titularului responsabil pentru tratarea datelor cu caracter personal monitorizarea și analiza datelor de trafic, care deservesc urmărirea comportamentul utilizatorilor.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google utilizează datele personale colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei aplicații, întocmirea de rapoarte și partajarea acestora cu alte servicii dezvoltate de Google. Google poate utiliza datele personale pentru a contextualiza și personaliza anunțurile rețelei sale de publicitate. Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

2. Scopul tratamentului.

Datele personale comune furnizate de către dvs. vor fi prelucrate de către CORPORACTIVE CONSULTING SRL, în calitate de Titular al tratamentului de date cu caracter personal:

a) în scopul gestionării relației contractuale existente și în raport cu îndeplinirea consecventă a obligațiilor legale și fiscale.

Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopurile menționate la punctul 1 litera a) este implicit și obligatoriu, iar neîndeplinirea, transmiterea parțială sau incorectă a datelor în cauză poate avea ca urmare imposibilitatea îndeplinirii relației contractuale:

b) pentru comunicări (prin e-mail, poștă și / sau mesaje text și / sau contacte telefonice etc.) în alte scopuri decât cele menționate la litera a).

Acordul pentru stocare și prelucrare în scopurile menționate la punctul 1 litera b) va fi exprimat într-un mod specific și înainte de tratamentul însuși.

3. Modalitatea de tratament

Tratamentul datelor cu caracter personal vine efectuat prin intermediul unor instrumente și proceduri legale, care asigură confidențialitatea și protecția mediată fie prin suportul documentelor întocmite, fie prin metodele auxiliare informatice și telematice necesare pentru transportul de informații în vederea reducerii la minimum de riscuri asociate cu distrugerea sau pierderea, accesul neautorizat, modificarea și dezvăluirea neautorizată.

Datele dvs. vor fi păstrate și prelucrate de noi pe toată durata raportului contractual încheiat și pentru perioada imediat următoare ca urmare a obligațiilor legale derivate necesare pentru finalizarea acțiunilor contractuale de ordin comercial și juridic.

Datele dvs. nu vor fi divulgate, vor fi păstrate și prelucrate de noi sau de către terții colaboratori care asigură consultanță sau anumite servicii în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale până la încetarea raportului contractual sau a altor obligații de natură comercială și juridică.

4. Drepturile părții interesate

Regulamentul vă recunoaște următoarele drepturi conform art. 15 și în mod particular:

1. de acces: posibilitatea de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal, chiar dacă nu este încă înregistrată, și pentru a verifica exactitatea acestora, a cunoașterii scopul prelucrării, originea datelor cu caracter personal, destinatarii cărora le sunt sau pot fi furnizate;

2. să obțină rectificarea, integrarea, ștergerea datelor cu caracter personal sau limitarea prelucrării acestora;

3. dreptul să se opună, integral sau parțial, din motive legitime, prelucrării datelor;

4. la portabilitatea datelor;

5. să retragă consimțământul expres referitor la scopurile menționate la punctul 1 litera b) de mai sus;

6. să propună, dacă este necesar, plângerea adresată Garantului pentru protecția datelor cu caracter personal.

Partea interesată își poate exercita drepturile asupra Titularului responsabil cu tratarea Datelor cu caracter personal:

a. prin trimiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire la CORPORACTIVE CONSULTING SRL, Str. Stelian Vasilescu 50, Oradea, Judet: Bihor, Romania, Telefon: +40 749 206 119

b. prin trimiterea unui e-mail la office@corporactive.ro

Titularul tratamentului datelor cu caracter personal este:

CORPORACTIVE CONSULTING SRL

Autoritatea Națională de Control și Supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Garant pentru protecția datelor cu caracter personal (Garant de confidențialitate)

BD. G-ral Gheorghe Magheru n. 28-30, Sector1, 010336 BUCURESTI
Fax: (+39) 06.69677.3785
Centrala telefonica: (+40) 318 059 211 E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

[njt_gdpr_privacy_settings]