Salarizare

Projects

Cursul de salarizare conduce participanții prin procesul de calcul salarial, de la metodologia de calcul, explicând baza legală și utilizand un soft de salarizare, verificându-se astfel întocmirea corectă a oricarui stat de plată. Totodată, în contextul modificărilor legislative, acest curs de salarizare oferă tuturor participanților posibilitatea de a cunoaște și de a aplica în mod corect respectivele prevederi legale
actuale.

Cui se adresează acest curs?

• Cursul se adresează atât profesioniștilor în domeniul salarizării din cadrul companiilor mari, cât și contabililor din firmele mici care au responsabilități legate de partea de salarizare; sau altor persoane care doresc să se specializeze în acest domeniu

Competențe profesionale dobândite:

Dezvoltare profesională;
• Planificarea activităților proprii;
• Introducerea datelor aferente salariilor;
• Întocmirea documentelor specifice salarizării;
• Gestionarea documentelor specifice salarizării;
• Transmiterea documentelor și informațiilor specifice salarizării.

De ce să urmezi acest curs?

• Vei ști să calculezi corect: salariile cuvenite personalului; contribuțiile angajaților și angajatorului aferente bugetului de stat; indemnizația de concediu de odihnă; indemnizația pe durata incapacității temporare de muncă; recuperarea indemnizațiilor din FNUASS și FAAMBP; indemnizația acordată administratorului;
• Vei ști să întocmești statul de plata pentru personalul încadrat;
• Vei ști să verifici orice soft de salarizare;
• Vei ști să interpretezi corect toate prevederile legislative în domeniu.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

2 zile

Acte necesare

• Copie CI;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Salarizare

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.