Recepționer Tehnician în hotelărie

Projects

Pentru moment, acest curs nu se mai regăsește în portofoliul Corporactive Consulting

Cursul de Recepționer Tehnician  își propune formarea competenţelor privind tehnicile specifice activităţii de Front – Office şi aplicarea reglementărilor legale specifice activităţii turistice.

Cui se adresează acest curs?

• Persoanelor care vor să profeseze în domeniul turismului și industria ospitalității, respectând cerinţele UE;
• Persoanelor care vor să-şi însuşească cunoștințele necesare unui recepționer de hotel eficient, de la cei mai buni specialişti în domeniul turismului;
• Companiilor care doresc să-și califice personalul, atât pentru îndeplinirea normelor legale, cât și în vederea creșterii motivării acestora și îmbunătățirii calității serviciilor oferite clienților.

Descrierea ocupației

Recepționerul se ocupă în principal cu efectuarea operațiilor specifice pentru sosirea și plecarea clienților, asigurarea efectuării plăților de către clienți, oferirea de servicii hoteliere către client, rezolvarea reclamațiilor clienților, promovarea imaginii hotelului, organizarea cadrului general de deschidere și închidere a activității punctului de recepție.

Competențe profesionale dobândite:

• Comunicare în limba modernă;
• Managementul relațiilor interpersonale;
• Utilizarea calculatorului și prelucrarea informației;
• Procesarea datelor numerice;
• Promovarea produsului hotelier;
• Rezervarea spațiilor de cazare;
• Primirea și cazarea turiștilor;
• Coordonarea activităților compartimentelor unităților de cazare;
• Contractarea în activitatea hotelieră;
• Atitudinea centrată pe client;
• Gândire critică și rezolvarea reclamațiilor clienților.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de calificare Nivel 3 – 1080 de ore (360 ore teorie și 720 ore practică)

Condiții de înscriere

Studii superioare finalizate prin examen de licență.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copia ultimului act de studii;
• Adeverinţă medicală cu specificaţia „clinic sănătos”;
• CV.

Pentru moment, acest curs nu se mai regăsește în portofoliul Corporactive Consulting