Pomicultor

Projects

Cursul de pomicultor vine în întâmpinarea celor care doresc să înființeze și să exploateze o plantație de pomi în scopul realizării de producții în vederea valorificării și consumului.

Cui se adresează acest curs?

• Persoanelor care își doresc să lucreze în domeniu și nu au această calificare.

Descrierea ocupației

Lucrătorul calificat în pomicultură și arbuști fructiferi se ocupă cu activitățile de înființare a unei plantații de pomi și arbuști fructiferi în scopul obținerii de fructe diversificate pentru consumul populației, procesare și export. Ocupația presupune competențe referitoare la amplasarea plantației în condiții agrotehnice favorabile, producerea materialului săditor, plantării de diferite specii și soiuri de arbuști fructiferi, cât și aplicarea diferitelor sisteme de cultură în funcție de condițiile geoclimatice și resursele materiale de care se dispune.

Competențe profesionale dobândite:

• Cunoașterea normelor de sănătate și securitate în muncă;
• Alegerea amplasamentului și stabilirea sortimentului pomicol;
• Aprovizionarea cu material săditor și ustensile;
• Pregătirea terenului pentru înființarea plantației pomicole;
• Înființarea plantației pomicole;
• Executarea lucrărilor de întreținere;
• Recoltarea și depozitarea producției pomicole;
• Transmiterea și perceperea informației la locul de muncă;
• Munca în echipă;
• Aplicarea NPM și PSI.

Curricula cursului

• Aprovizionarea cu materii prime și materiale specifice ocupației de lucrător calificat în pomicultură și arbuști fructiferi;
• Amplasarea plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi;
• Pregătirea terenului în vederea plantării;
• Producerea materialului săditor;
• Identificarea sistemelor de cultură a pomilor și arbuștilor fructiferi;
• Amplasarea pomilor și arbuștilor fructiferi în parcele;
• Plantarea pomilor și arbuștilor fructiferi;
• Formarea coroanelor pomilor și arbuștilor fructiferi;
• Lucrarea solului din livezile de pomi și arbuști fructiferi;
• Executarea lucrărilor de întreținere a pomilor și arbuștilor fructiferi;
• Combaterea bolilor dăunătorilor pomilor și arbuștilor fructiferi;
• Recoltarea fructelor în vederea valorificării în vederea valorificării;
• Efectuarea lucrărilor în livezi după recoltarea fructelor.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de calificare Nivel 1 – cu durata de 360 ore 120 teorie și 240 practică.

Condiții de înscriere

Absolvent de 8 clase.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diplomă de studii;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Pomicultor

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.