Operator CNC

Projects

Cursul Operator CNC își propune să asigure competențele necesare cunoașterii activității de operator mașini cu comandă numerică, în vederea activării pe piața muncii în domeniu. Cursul asigură cunoștințele generale, indiferent de sistemul de operare (FANUC, SIEMENS, etc.). Mașinile-unelte cu comandă numerică computerizată sau CNC sunt mașini-unelte foarte performante de prelucrare; ca de exemplu – strung, freză, mașină de găurit etc. sau toate acestea la un loc.

Cui se adresează acest curs?

• Persoanelor care își doresc să lucreze în domeniu și nu au această calificare.

Descrierea ocupației

Operatorul la maşini-unelte cu comandă numerică aplică cunoştinţe specifice privind utilizarea echipamentului electronic, selectând cu discernământ programele – piesă din memoria maşinii, aplică proceduri de calitate, comunică eficient în cadrul echipei, organizează corespunzător propria activitate în scopul derulării activităţii în condiţii optime şi lucrează respectând normele specifice de protecţia muncii şi de PSI.

Competențe profesionale dobândite:

• Aplicarea NPM și PSI;
• Comunicarea interactivă la locul de muncă;
• Dezvoltarea profesională;
• Efectuarea muncii în echipă;
• Întocmirea documentelor de evidentă și raportare a activității;
• Planificarea activității proprii și organizarea locului de muncă;
• Aprovizionarea locului de muncă cu materiale și semifabricate;
• Aprovizionarea locului de muncă cu SDV-uri;
• Asigurarea funcționări mașinilor-unelte cu comandă numerică;
• Controlul pieselor executate pe mașini-unelte cu comandă numerică;
• Depozitarea și expediția pieselor prelucrate;
• Prelucrarea lotului de piese;
• Programarea mașinii-unelte cu comandă numerică – stabilirea originii coordonatelor;
• Reglarea inițială a mașinii-unelte.

Curricula cursului

• Introducere în sistemele de coordonate ale mașinii-unelte cu comandă numerică;
• Programarea regimurilor de așchiere;
• Comenzi auxiliare de bază;
• Noțiuni de compensare a sculelor;
• Noțiuni de corecție a sculelor;
• Programe;
• Comenzi de deplasare de bază.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de calificare nivel 2 – 720 de ore ( 240 ore – teorie și 480 ore practică);

Condiții de înscriere

Absolvent de 10 clase.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diplomă de studii;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Operator CNC

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.