Manager de proiect

Projects

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupaţia de manager proiect, cu dobândirea şi/sau dezvoltarea competenţelor necesare pentru asigurarea unei gestiuni eficiente a resurselor şi riscurilor asociate proiectelor. Cursul are un puternic caracter practic, cea mai mare parte a timpului petrecut împreună cu trainerul fiind alocat studiilor de caz, discuțiilor libere și sesiunilor de întrebări/răspunsuri. PRINCE2 (PRojects IN a Controled Environment) – este o metodologie de management de proiect dezvoltată în Marea Britanie, care a devenit de-a lungul timpului una din cele mai folosite metode de management de proiect și care stă la baza cursului nostru, definește proiectul că organizație temporară creată cu scopul de a livra unul sau mai multe produse având limitări de timp, cost și calitate. Conform metodologiei PRINCE2, un proiect înseamnă un set de activități concentrate cu scopul de a aduce o schimbare. Acest lucru diferențiază proiectele de activitățile de rutină dintr-o organizație (“business as usual”).

Cui se adresează acest curs?

• Cursul se adresează atât celor care gestionează proiecte, dar doresc să işi actualizeze informaţiile şi să facă schimb de experiență cu formatorul şi ceilalţi participanţi, cât şi celor care doresc să încerce această provocare în viitor;
• Cursul este util şi pentru persoanele care fac parte dintr-o echipă de proiect (indiferent de poziţia ocupată şi de domeniul de activitate), înţelegându-se mai bine procesele şi instrumentele specifice managementului de proiect;
• Cursul se adreseză tuturor celor care sunt implicați în proiecte mici și mijlocii, dar și de mare anvergură, care vor să își clarifice procesele și să lucreze la standarde europene;
• De asemenea, la curs poate participa orice altă persoană care doreşte să îşi dezvolte sau să îşi îmbunătăţească abilităţile de planificare, organizare, implementare, monitorizare a unei activităţi, în general.

Competențe profesionale dobândite:

• Cunoașterea normelor în domeniul securității și sănătății în muncă;
• Stabilirea scopului proiectului;
• Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului;
• Planificarea activităților și jaloanelor proiectului;
• Gestionarea utilizării costurilor și a resurselor operaționale;
• Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect;
• Managementul riscurilor;
• Managementul echipei de proiect;
• Managementul comunicării în cadrul proiectului;
• Managementul calității proiectului.

Curricula cursului

• Definire concept;
• Conţinutul unui proiect;
• Planificarea unui proiect;
• Contractarea şi subcontractarea – achiziţiile publice;
• Structura contractului de finanţare;
• Resursele umane ale proiectului, Echipa proiectului;
• Planul/orarul activităţilor proiectului;
• Bugetul proiectului;
• Monitorizarea, raportarea şi evaluarea proiectului;
• Implementarea proiectului.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de perfecționare cu durata de 64 ore – 40 ore teorie și 24 ore practică.

Condiții de înscriere

• Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diploma de studii;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Manager de proiect

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.