Manager de proiect în construcții

Projects

Cursul de Manager de Proiect în Construcții este un curs pentru conducerea cu succes a Proiectelor de Construcții, inclusiv Contracte cu Autorități Contractante Publice(OUG 34/2006), despre secretele ce stau la baza atingerii acestui succes. Sunt prezentate soluții optime pentru a putea obține cele mai bune rezultate pentru inițierea, planificarea, execuția, monitorizarea, controlul și închiderea cu succes a proiectelor de construcții civile, industriale, drumuri.
Cursul de Manager de Proiect este un curs de perfecționare cu durata de 64 ore, din care 40 ore teorie și 24 ore practică, acreditat de ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). În urma absolvirii cursului veți obţine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției  Sociale și Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naționale, însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite.

Cui se adresează acest curs?

• Cursul se adresează managerilor, membrilor echipelor de proiect, persoanelor implicate în implementarea proiectelor cu finanțare internă sau externă și tuturor celor care doresc să capete cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect;
• Persoanelor care își doresc o carieră în managementul proiectelor;
• Persoanelor care doresc să își dezvolte abilitățile și aptitudinile unui manager de proiect.

Competențe profesionale dobândite:

• Dezvoltarea carierei și deschiderea de noi oportunități pentru poziții de conducere în construcții;
• Îmbunătățirea rezultatelor în proiectele derulate folosind unelte și tehnici verificate;
• Depășirea provocărilor care apar în proiectele de construcții;
• Învățarea din experiența bogată atât a formatorului, cât și a celorlalți participanți.

Curricula cursului

• Introducere în management de proiect;
• Analiza Pareto și SWOT;
• Gestionarea riscurilor în proiectul de construcții;
• Organizarea echipei de proiect;
• Programarea lucrărilor folosind grafice rețea și diagrame Gantt;
• Programarea resurselor, managementul echipamentelor, managementul subcontractorilor;
• Utilizarea Microsoft Project într-un proiect de construcții;
• Managementul calității în execuție;
• Managementul conflictelor în șantier și nu numai;
• Managementul comunicării cu părțile implicate.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

64 ore, din care 40 ore teorie și 24 ore practică.

Condiții de înscriere

• Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diploma de studii;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Manager de proiect în construcții

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.