Lucrător salubrizare spații verzi

Projects

Cursul de Lucrător Salubrizare spații verzi este un curs de Perfecționare, o durată de 56 ore, din care 24 ore teorie și 32 ore practică, acreditat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). În urma absolvirii cursurilor veți obţine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naționale, însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite. Cursul asigură instruirea personalului în domeniul salubrizării, în spaţii deschise, luminate natural sau artificial, în condiţii meteo favorabile sau nefavorabile, la nivelul solului.

Cui se adresează acest curs?

• Organizațiilor sau persoanelor care au ca obiect de activitate sau responsabilitate gestiunea diferitelor tipuri de deșeuri;
• Personalului tehnic și administrativ din cadrul primăriilor, direcțiilor de salubritate;
• Operatorilor din stațiile de transfer.

Descrierea ocupației

Lucrătorul pentru salubrizare spaţii verzi se îngrijeşte de aspectul şi curăţenia spaţiilor verzi. Ocupaţia este practicată în localităţile urbane şi rurale, în parcuri publice, grădini publice, scuaruri, suprafeţe înierbate din zona adiacentă zonelor de circulaţie, terenuri de joacă pentru copii, zone verzi din jurul stadioanelor şi sălilor de sport, zone verzi din incinta agenţilor economici, instituţiilor publice, muzeelor, bisericilor, spitalelor şi sanatoriilor, terenuri din cimitire, spaţii verzi de pe autostrăzi, spaţii recreative şi malurile cursurilor de apă.

Competențe profesionale dobândite:

• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
• Asigurarea calităţii lucrărilor executate;
• Aplicarea normelor de protecţie ale mediului;
• Întreţinerea esteticii aleilor;
• Întreţinerea spaţiilor verzi;
• Golirea coşurilor de gunoi de pe alei;
• Verificarea stării spaţiilor verzi şi a mobilierului urban;
• Pregătirea suprafeţelor pentru amenajarea zonelor verzi.

Curricula cursului

• Tehnologii specifice de lucru;
• Tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi activităţi presupuse de acestea;
• proceduri tehnice de lucru;
• Tipuri de materiale utilizate pentru lucrările specifice ocupaţiei;
• Norme generale de protecţie a mediului;
• Tipuri de activităţi specifice ocupaţiei cu impact asupra mediului înconjurător;
• Tipuri de echipamente pentru curăţarea aleilor;
• Legislaţia pentru Sănătate şi Securitate în Muncă şi Protecţia Mediului;
• Procedurile de colectare, sortare, procesare a deşeurilor din spaţii verzi;
• Procedurile de lucru la curăţarea mobilierului urban;
• Cunoștințe generale de protecția mediului, de identificare a aspectelor vizibile de mediu, tipuri, caracteristici şi tehnici de curăţare a deşeurilor din spaţii verzi;
• Tipuri de echipamente pentru curăţarea spaţiilor verzi;
• Metode de verificare a calităţii execuţiei;
• Cunoștințe elementare de biologie.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de perfecționare 56 de ore ( 24 ore – teorie și 32 ore- practică);

Condiții de înscriere

4 clase absolvite.

Acte necesare

• Copie C.I.;
• Copia ultimului act de studii;
• Adeverinţă medicală (cu specificaţia „Apt pentru cursul Lucrător salubrizare spații verzi”);
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Lucrător salubrizare spații verzi

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.