Legislația muncii

Projects

Cursul de legislația muncii oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice experților în Legislația Muncii, combinând cadrul legal cu cazuri concrete din practică, studii de caz și exemple de bună practică.

Cui se adresează acest curs?

• Angajaților și angajatorilor care doresc să înțeleagă, să cunoască și să aplice corect legislația muncii în vigoare;
• Persoanelor care doresc să își perfecționeze cunoștințele în domeniul legislației muncii;
• Angajaților din departamentele: resurse umane, relații de muncă, evidența muncii.

Competențe profesionale dobândite:

• Aplicarea legislației nationale a muncii, a legislației europene și internaționale a muncii și securității sociale;
• Elaborarea de strategii, politici și proceduri necesare aplicării legislației muncii și securității sociale;
• Redactarea actelor specifice legislației muncii și securității sociale;
• Avizarea actelor specifice legislatiei muncii și securității sociale;
• Concilierea situațiilor conflictuale;
• Cercetarea abaterilor disciplinare;
• Acordarea de consultanță de specialitate în legislația muncii și securității sociale.

De ce să urmezi acest curs?

• Vei cunoaște prevederile legislației muncii, cu noile modificări aduse;
• Vei deveni un bun “ITM” intern, necesar oricărei companii care urmărește permanent conformitatea cu legea, cunoscând principiile fundamentale ale legislației muncii și securității sociale;
• Vei găsi soluțiile relevante la problemele de actualitate privind aplicarea și interpretarea dispozitiilor legale ce reglementează încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, concedierea individuală și colectivă;
• Vei ști să implementezi un sistem de evaluare a performanțelor angajaților și să corelați performanța cu alte procese și funcții HR: sisteme de recompensare, training și planul de dezvoltare stabilit pentru fiecare angajat.

Durata cursului

2 zile

Acte necesare

• Copie CI;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Legislația muncii

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.