Instructor/ Preparator formare

Projects

Cursul de Instructor/Preparator formare îşi propune dezvoltarea competenţelor specifice procesului de formare a adulţilor, în vederea diseminării cunoştinţelor şi formării deprinderilor şi atitudinilor conforme cu specialitatea aleasă. Pachetul de training pune accentul pe dezvoltarea capacităților și deprinderilor de concepere, planificare, organizare, susținere, evaluare și adaptare creativă a formării.

Cui se adresează acest curs?

• Persoanelor interesate de educația adulților;
• Absolvenților de studii medii care doresc să deruleze activități cu caracter
instructiv-educativ;
• Persoanelor cu experiență informală în formare, care necesită o certificare;
• Persoanelor din organizații care doresc să se inițieze sau să-și dezvolte competențele;
necesare în desfășurarea activităților de formare.

Competențe profesionale dobândite:

• Pregătirea programului/stagiului de formare;
• Pregătirea formării practice;
• Realizarea activităţilor de formare;
• Evaluarea participanţilor la formare;
• Evaluarea programului/stagiului de formare;
• Cunoașterea normelor în domeniul de protecție a mediului;
• Comunicare în limba maternă;
• Competența de a învăța;
• Competențe sociale și civice;
• Competența de exprimare culturală.

De ce să urmezi acest curs?

• Vei dobândi cunoştinţe noi aplicabile în orice domeniu de activitate;
• Vei putea susţine activităţi de învăţare practice, conforme cu experienţa şi calificările deţinute;
• În oricare din domeniile de activitate în care vei activa vei fi un mentor pentru cei care au nevoie să aprofundeze meseria pe care şi-au ales-o, atât din punct de vedere al practicii, cât și din punct de vedere al comunicării.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de perfecționare cu durata de 60 ore – 40 ore teorie și 20 ore practică.

Condiții de înscriere

Studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diploma de studii;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Formator

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.