Îmbunătăţirea Proceselor folosind Metodologia Lean Manufacturing

Projects

Obiective:

• Crearea unei baze de cunoștințe necesare pentru abordarea îmbunătățirii proceselor operaționale bazate pe valoarea adăugată în ochii clientului;
• Deprinderea abilităților practice legate de instrumentele Lean cu aplicabilitate imediată asupra proceselor;
• Crearea unei culturi de îmbunătățire continuă (Kaizen) în organizație.

Cui se adresează acest curs?

• Echipei de Top Management a companiei;
• Management operațional: Supervizori Producție, Logistică, Aprovizionare, Mentenanță;
• Funcții suport: Ingineri de calitate, Ingineri de proces, Ingineri de produs, R&D, HSE, Resurse Umane, Financiar.

Instrumente abordate:

SIPOC, Process Mapping, Process Observation, Flow-Batch, Push-Pull, Muri-Mura-Muda, Value Stream Mapping, 5S, Visual Management, Takt Time, Load Balancing și Kaizen, Rapid Problem Solving, PDCA.

Arhitectură cursului:

Partea teoretică: Metodologii de baza de imbunatire a proceselor (DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control; UDMOVC – Understand customer needs, Design inițial solution, Model design performance, Optimize design for value, Verify design, Control quality; OD – Organizațional Development); Noțiuni de Lean și Six Sigma

Partea practică: Cursul debutează cu o simulare a unui proces construit să reflecte situații și probleme reale din procese operaționale (Dot Game). Pe măsura deprinderii abilităților instrumentelor Lean, acestea se aplică pe procesul simulat, rulând procesul în ziua a doua și a treia a cursului, observând beneficiile și efectele fiecărui instrument în parte, respectiv impactul în totalitate asupra rezultatelor procesului. După fiecare simulare are loc o discuție de tip “debriefing” care vor sedimenta aspectele teoretice legate de instrumente, aplicabilitatea lor practică, respectiv impactul asupra procesului.

Beneficii pentru organizație:

La finalul cursului participanții vor cunoaște un set de metode și instrumente cu aplicabilitate imediată asupra proceselor operaționale care vor contribui direct la rezultatele companiei:
• Îmbunătățirea livrabilitatii în funcție de cererea clienților;
• Reducerea timpului total al procesului (Cycle Time);
• Reducerea numărului de defecte;
• Reducerea și optimizarea inventarului de materiale, WIP (Work în Progress) și Produse Finite;
• Reducerea costurilor operaționale prin eliminarea pierderilor;
• Sustenabilitatea rezultatele obținute prin procesul Kaizen și crearea unei culturi de îmbunătățire continuă.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

3 zile

Condiții de înscriere

Învățământ liceal absolvit.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie după ultima diplomă de studii;
• CV.

    Solicită oferta de preț: Curs - Îmbunătăţirea Proceselor folosind Metodologia Lean Manufacturing

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.