First Time Manager

Projects

Prin cursul de First Time Manager participanții își vor desfășura abilitățile necesare unui manager de succes. Vor dobândi cunoștințe despre funcțiile manageriale, își vor dezvolta abilitățile necesare exercitării acestor funcții la locul de muncă, vor învăța să gestioneze echipe în rolul de manager etc.

Cui se adresează acest curs?

• Cursul se adresează tuturor persoanelor care se află pentru prima dată într-o poziție de conducere sau vor să facă tranziția spre o poziție de management; managerilor proaspăt numiți care vor să își crească eficiența ca lideri, team-lideri, middle-manageri; coordonatori de echipă recent numiți în roluri; orice persoană care se află în funcție de conducere și dorește să își clarifice rolul etc.

Competențe profesionale dobândite:

• Cunoască și să aplice funcțiile managementului;
• Identifice și gestioneze eficient conflictele în echipă;
• Eficientizeze propriile activități și să aibă un mai bun management al timpului;
• Conștientizeze avantajele schimbării;
• Dezvolte abilitățile necesare unui manager.

Curricula cursului

• Compararea și conștientizarea diferenței dintre rolul unui membru al echipei și cel al unui manager;
• Identificarea modului de gândire necesar pentru a efectua cu succes tranziția către rolul de manager;
• Rolul și funcțiile managerului;
• Mixul abilităților manageriale;
• Mediul intern și extern;
• Stilurile de conducere;
• Reguli de bază pentru rezolvarea creativă a problemelor;
• Abordarea în rezolvarea creativă a problemelor;
• Planul de acțiune;
• Luarea deciziilor;
• Delegarea – atribut al managerului modern;
• Etapele delegării;
• Motive pentru a nu delega / motive pentru a delega;
• Formarea și conducerea echipelor.

Durata cursului

2 zile

Acte necesare

• Copie CI;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: First Time Manager

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.