Finanțe pentru non-finanțiști Basic

Projects

Cursul Finanțe pentru non-finanțiști Basic este menit a devoala o disciplină aparent aridă şi a o transforma în principalul instrument de lucru în activitatea unui manager sau responsabil de buget. Construit cu preponderenţă în jurul aplicaţiilor practice, fixează principalele concepte şi indicatori financiari precum şi utilitatea lor imediată în gestionarea unui business.

Cui se adresează acest curs?

• Antreprenorilor din companiile mici;
• Middle managementului din diverse departamente;
• Personalului implicat în managementul de proiecte cu finanţare nerambursabilă;
• Managerilor şi specialiştilor care nu au experienţă în domeniul financiar-contabil (ex: persoane care lucrează în vâzări şi marketing, resurse umane, IT, administraţie, personalului tehnic etc.)

Competențe profesionale dobândite:

• Vei înţelege obiectivele companiei/departamentului tău din
perspectiva financiară;
• Vei înţelege procesele economice la nivelul companiei și rolul său în creșterea performanței companiei;
• Vei înţelege importanța întocmirii corecte a documentelor financiar-contabile și legătura acestora cu situațiile financiare;
• Vei învăța să folosești principiile contabile general acceptate la întocmirea rapoartelor financiare şi folosirea limbajului financiar-contabil;
• Vei înţelege informatiile cuprinse în situaţiile financiare (bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de numerar) şi relaţiile dintre ele;
• Vei şti cum să alcătuieşti un buget realist.

Curricula cursului

Procesele şi activităţile economice la nivelul companiei;
• Documentele justificative ale acestor activităţi;
• Definirea unor instrumente şi noţiuni financiar contabile importante şi, in general, familiarizarea participantilor cu “punctul de vedere financiar”;
• Prezentarea situaţiilor financiare şi a elementelor lor principale;
• Înțelegerea interdependenţei dintre documentele justificative, balanţă, bilanţ şi situaţia veniturilor şi cheltuielilor;
• Interpretarea informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare

Durata cursului

8 ore

Acte necesare

• Copie CI;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Finanțe pentru non-finanțiști – basic

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.