Bucătar Șef

Projects

Pentru moment, acest curs nu se mai regăsește în portofoliul Corporactive Consulting

Cursul de Bucătar-Șef îşi propune specializarea cursanţilor în analizarea şi determinarea structurii şi volumului producţiei de preparate culinare, precum şi în coordonarea activităţii de dotare tehnologică a bucătăriei.

Cui se adresează acest curs?

• Companiilor care doresc să-și califice personalul în vederea creșterii motivării acestora și îmbunătățirii calității serviciilor oferite clienților;
• Persoanelor care vor să profeseze în domeniul turismului și industria ospitalității, respectând cerinţele UE;
• Persoanelor care vor să-şi însuşească cunoștințele necesare unui bucătar șef, de la cei mai buni specialişti în domeniu.

Descrierea ocupației

Bucătarul şef coordonează activitatea în bucătărie sau în unităţi industriale pentru realizarea preparatelor culinare în vederea comercializării. În conformitate cu fluxul tehnologic, acesta coordonează operaţiile de pregătire preliminară specifice, de dozare a materiilor prime conform reţetelor de fabricaţie şi a programului tehnologic al zilei (sortiment, cantitatea în kg sau număr de porţii). Ultima parte a muncii bucătarului şef constă în finisarea estetică a produselor în vederea servirii şi în efectuarea controlului calităţii produselor finite.

Competențe profesionale dobândite:

• Comunicarea la locul de muncă;
• Comunicarea în limba modernă;
• Dezvoltarea pregătirii profesionale;
• Lucrul în echipă;
• Utilizarea calculatorului;
• Controlul aplicării NSSM și PSI și securitatea muncii;
• Organizarea la locul de muncă;
• Asigurarea evidenței operative;
• Exploatarea echipamentelor tehnologice;
• Coordonarea activităților specifice bucătăriei;
• Asigurarea păstrării factorilor nutritivi;
• Asigurarea salubrității materiilor prime și a preparatelor culinare;
• Realizarea estetică a preparatelor culinare;
• Asigurarea calității;
• Promovarea ofertei de preparate culinare.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de specializare – 180 ore (60 ore teorie + 120 ore practică)

Condiții de înscriere

Absolvent de studii medii (Şcoală profesională/Liceu);
Experienţă de minim 1 an în meseria de bucătar;
Diplomă de calificare în meseria de bucătar.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie după ultima diplomă de studii;
• Copie certificat de calificare în meseria de bucătar;
• CV.

Pentru moment, acest curs nu se mai regăsește în portofoliul Corporactive Consulting