Competențe sociale și civice

Projects

Cursul îşi propune să-i determine pe angajaţi să înţeleagă că o abordare focalizată pe aspecte sociale şi civice aduce rezultate şi în cadrul firmelor şi companiilor, nu doar în organizaţiile nonprofit. În cadrul cursului se vor parcurge teorii consacrate cu privire la interfaţa dintre muncă şi familie, conflictul dintre aceste domenii, dar şi oportunităţile de facilitare interdomenii, strategii de gestiune a stresului şi gestiunea eficientă a provocărilor multiple.

Cui se adresează acest curs?

• Tuturor persoanelor care vor să dobândească și să își dezvolte competențe și abilități generale, necesare activității lor profesionale;
• Tuturor celor interesați să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile de autocunoaştere şi autoperfecţionare ce îi înzestrează cu o mai bună capacitate de a face faţă provocărilor celor două domenii majore de viaţă – familie şi muncă.

Competențe profesionale dobândite:

• Descriere competențe sociale și civice;
• Inteligența socială;
• Bunele maniere la locul de muncă;
• Responsabilitatea socială corporatistă;
• Discriminarea la locul de muncă;
• A fi cetățean european (drepturi).

De ce să urmezi acest curs?

• Vei identifica elementele unei conduite adecvate la locul de muncă;
• Vei descoperi factorii motivatori pentru succesul profesional;
• Vei afla cum să îți adaptezi conduita profesională la cerințele specifice locului de muncă;
• Vei descoperi strategii de comunicare funcțională;
• Vei putea identifica caracteristicile interacțiunii muncă- familie;
• Vei învăța să aplici strategii individuale de gestiune a stresului;
• Vei parcurge strategii de reconciliere a vieții de familie cu cea profesională în funcție de etapa vieții în care te afli.

Durata cursului

Curs de perfecționare cu durata de 50 de ore – 20 ore teorie și 30 ore practică.

Condiții de înscriere

Studii gimnaziale finalizate.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diplomă de studii;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Competențe sociale și civice

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.